Informace k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do MŠ

Kdy? 3. a 4. 5. 2023, 13.00 - 19.00 hodin

Kde? Budova MŠ v Pernerově ulici - jídelna 

Informace pro rodiče k zápisu:

 • vyplňte prosíme registrační formulář níže na této stránce
 • posléze si zarezervujte konkrétní čas zápisu
 • k zápisu se, prosíme, dostavte podle konkrétního času, který jste si zarezervovali
 • během zápisu bude přítomen speciální pedagog pro individuální potřeby rodičů
 • přítomnost dětí u zápisu je vítaná a je na rozhodnutí rodičů
 • kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 naleznete rovněž v příloze

Odevzdává se:

 • vyplněný, podepsaný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte (najdete níže nebo na tomto odkazu)
 • vyplněná a podepsaná přihláška dítěte do MŠ (najdete níže nebo zde)
 • stáhnout si můžete také formulář oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (zde).

 

Zákonný zástupce předloží:

 • rodný list dítěte;
 • doklad zákonného zástupce;
 • doklad o bydlišti dítěte (platí jen pro cizince, jejichž děti nejsou v evidenci obyvatel ČR)
  • Otisk razítka s místem pobytu v pasu dítěte;
  • Potvrzení o aktuálním pobytu;
  • Potvrzení o pobytu např. pro jiný úřad či instituci si můžete nechat vystavit i na jednom z více než 7 tisíc kontaktních míst veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem (například na kterémkoli pracovišti České pošty). Prokažte se Vaším dokladem o pobytu a požádejte o "výpis údajů z Registru obyvatel". Potvrzení Vám bude na počkání vystaveno. Informace o tomto potvrzení naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/potvrzeni-o-pobytu.aspx.

 

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

 

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku, přípravné třídy a k předškolnímu vzdělávání do MŠ, na které se vztahuje zákon Lex Ukrajina, se uskuteční prezenčním způsobem ve čtvrtek 8. června 2023 od 14.00 – 16.00. Týká se dětí:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

1. Předběžná registrace

2. Rezervace termínu zápisu

Zarezervujte si termín

 

 

Autor/ka
Petra Motyčková
Publikováno
4.4.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.